zst.tele.pw.edu.pl

ZAKŁAD SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

# Sieci telekomunikacyjne i optotelekomunikacyjne:

___ problematyka planowania, projektowania i zarzadzania,

___ okablowanie strukturalne (pionowe, poziome, miedzybudynkowe, punkty rozdzielcze, gniazda abonenckie),

# Przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazu i dźwięku:

___ Kompresja obrazu i dźwięku,

___ Analiza obrazu - wykrywanie obiektów, osób, automatyczny odczyt numerów rejestracyjnych (ANPR), detekcja ruchu itp. ,

# Zagadnienia Inteligentnego Budynku/Biurowca:

___ Infrastruktura Telekomunikacyjna,

___ Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN),

___ Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV),

___ Systemy Telewizji Kablowej (CATV),

___ Systemy Kontroli Dostępu (SKD),

___ Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSiWN),

___ Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP),

# Systemy pomiarowe dla optoelektroniki, optotelekomunikacji, radiokomunikacji,

# Systemy multimedialne.