zst.tele.pw.edu.pl

ZAKŁAD SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

- Przetwarzanie sygnałów

- Radiokomunikacja

- Optotelekomunikacja